Çocuk Hastalıkları, Çocuk Nörolojisi ve EEG Merkezi

Çocuk nörolojisi nedir?


resmim.jpg

Çocuk Nörolojisi, Çocuklardaki beyin, omurilik, sinir ve kas hastalıklarıyla ilgili bir tıp uzmanlık dalıdır. Pediatrik Nöroloji veya Gelişim Nörolojisi olarak da bilinir.

Konusu olan hastalıklar, ağır beyin hasarlarından, geçici felçlere, iyi veya kötü seyirli epilepsilerden basit bayılmalara, otistik şikayetlerden, davranış bozukluklarına, kas hastalıklarından sinir yaralanmalarına kadar geniş bir yelpazede yayılır. Tipik örnek hastalıklar içinde epilepsi (sara), zihinsel gerilik, gelişimsel bozukluklar, serebral palsi (CP), başağrısı, baş dönmesi, kas hastalıkları, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, öğrenme güçlüğü, çeşitli hareket bozuklukları ve otistik bozukluklar sayılabilir.